Persoane cu Dizabilitati

Viitorul planetei începe cu noi!

Pentru ca dorim mereu sa ne adresam catre clientii nostri cu cele mai complete servicii de comunicatii adaptate nevoilor acestora, introducem oferta pentru servicii de comunicatii adresata Utilizatorilor Finali cu Dizabilitati.

Conform deciziei ANCOM nr. 160/2015, orice utilizator final cu dizabilitati are dreptul in conditii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori finali, de a contracta si accesa servicii de comunicatii electronice.

Pentru a putea beneficia de serviciile destinate persoanelor cu dizabiliati, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii necesare pentru incheierea unui contract de furnizari servicii:

  • Adresa unde se doreste instalarea serviciilor trebuie sa figureze in aria de acoperire TeleCom;
  • Solicitantul trebuie aiba minim 18 ani impliniti;
  • Solicitantul trebuie sa prezinte actul de identitate si actul de spatiu pentru locatia unde doreste instalarea serviciilor in original si sa ofere reprezentantului TeleCom o copie a acestora;
  • Solicitantul trebuie sa prezinte certificatul de incadrare in gradul si tipul de handicap emis in conditiile legii, in original si sa ofere reprezentantului TeleCom o copie a acestuia;
  • Daca solicitantul doreste ca relatia contractuala sa fie guvernata si de catre o terta parte, acesta trebuie sa prezinte imputernicirea custodelui emisa in conditiile legii, actul de identitate al custodelui, in original si sa ofere reprezentantului TeleCom o copie a acestora.

Oferta de servicii de comunicatii ce se adreseaza persoanelor cu dizabilitati include:

  • Servicii de Televiziune Analogica si Televiziune Digitala;
  • Servicii si pachete de servicii cu acces la internet, cu trafic lunar nelimitat la o viteza maxima de transfer de        50 Mbps;
  • Pachete de servicii ce includ servicii de telefonie prin tehnologia VoIP cu minute nelimitate in reteaua de telefonie TeleCom si 350 de minute incluse lunar catre toate retelele fixe si mobile nationale.

Vezi AICI oferta pentru Servicii de Comunicatii Adresata Utilizatorilor Finali cu Dizabilitati.

Pentru a putea beneficia de oferta adresata Utilizatorilor Finali cu Dizabilitati, acestia se pot adresa in cel mai apropiat Magazin TeleCom sau prin Contact direct cu unul dintre reprezentantii TeleCom. 

Oferta pentru Servicii de Comunicatii adresata Utilizatorilor Finali cu Dizabilitati